Retrito metu drauge su Babadžiu studijuosime antrąją Brihad Bhagavatamritos dalį – Sanatanos Gosvamio literatūrinį šedevrą, užimantį ypatingą vietą Gaudija Vaišnavų literatūros lobyne. Kūrinyje yra neprilygstamai aptariama siddhantos, rasos, bhavos ir lilos samprata, tad jos studijos yra itin naudingos atsidavimo keliu žengiantiems Vaišnavams.

Antroji Brihad Bhagavatamritos dalis yra pasakojimas apie Gopa-kumarą ir jo neįtikėtiną dvasinę kelionę – nuo pirmųjų žingsnių (bhadžana krija) iki pat aukščiausio tobulumo (prema). Visos kelionės metu Gopa-kumaras išlieka laisvas nuo materialių troškimų, todėl yra pavyzdys kiekvienam bhakti jogos keliu žengiančiam dvasiniam ieškotojui. Nors ir įšventinamas į karaliaus sostą, įgyja materialius turtus ir galimybę išsivaduoti iš gimimų ir mirčių rato, jis lieka didžiai ištikimas savo dvasiniam tikslui – būti amžinoje palaimingoje draugijoje su Viešpačiu Krišna. Vedamas ryžto, jis nenuilstamai kartoja jam suteiktą Gopala-mantrą tol, kol savo tikslą pasiekia. Gopa-kumaro dvasinis troškimas ir ilgesys yra neprilygstami, o dvasiniai ieškojimai – kelrodė žvaigždė bhakti jogos kelyje. Ne mažiau svarbu tai, kad pasakojimas įgalina aiškiau suvokti skirtingus bhakti jogos lygmenis ir etapus bei pažinti galutinį tikslą, į kurį šis kelias veda.